Sachkundige Bürger

Torben Hamme
E-Mail: t.hamme@cdu-plettenberg.de
Gremien:

  • Jugendhilfeausschuss (1. Persönlicher Vertreter)
  • Schul- und Kulturausschuss (stellv. sachk. Bürger)
  • Arbeitskreis Bürgerbeteiligung

Jörg Heitmann
E-Mail: j.heitmann@cdu-plettenberg.de
Gremien:

  • Schul- und Kulturausschuss (stellv. sachk. Bürger)
  • Sozialausschuss (stellv. sachk. Bürger)

Markus Hildebrandt
E-Mail: m.hildebrandt@cdu-plettenberg.de
Gremien:

  • Sportausschuss (stellv. sachk. Bürger)
  • Arbeitskreis Bürgerbeteiligung

Stefan Aschauer-Hundt
E-Mail: s.aschauer-hundt@cdu-plettenberg.de
Gremien:

  • Sozialausschuss (stellv. sachk. Bürger)

Stefan Wegener
E-Mail: s.wegener@cdu-plettenberg.de
Gremien:

  • Sportausschuss
  • Bau- und Liegenschaftsausschuss (stellv. sachk. Bürger)